Agile testen

Integrale kwaliteitsbewaking in Scrum-teams

Binnen een Agile team ligt de nadruk op het opleveren van de belangrijkste onderdelen en vaak het meest van belang zijn voor de business. Snel veranderende businesswensen impliceren dan ook dat ontwikkelteams hiermee flexibel moeten
kunnen omgaan om nieuwe software snel in gebruik te kunnen nemen. Maar hoe krijgt u in dit dynamische proces grip op de kwaliteit van uw softwareproduct? Op welke manier waarborgt u de kwaliteit van de functionaliteit, in combinatie met de businesswaarde?

Agile test professionals van Quality Awareness controleren snel en effectief de kwaliteit van uw software product.
Er kunnen complete Agile teams geleverd worden die een op maat gemaakte oplossing verzorgen voor uw business vraag.

Aanpak

Business requirements worden door onze test professionals gevalideerd en gewogen teneinde met een risico analyse de test
prioriteit vast te stellen. Ze draaien mee in het ontwikkeltesten en voeren functionele tests uit, al dan niet geautomatiseerd.
Ook begeleiden zij gebruikers bij demo’s en acceptatietesten. Indien nodig vervullen zij ook een rol als scrum master, over de verschillende projecten heen.

Resultaat

Onze professionals waarborgen op een effectieve en efficiënte manier de kwaliteit. Uw softwareproduct voldoet gegarandeerd aan uw business requirements en snelle en flexibele test uitvoering, al dan niet geautomatiseerd, bespaart u tijd en kosten.