Welkom bij Quality Awareness

Quality Awareness is een onafhankelijke organisatie, gespecialiseerd in het testen van ICT-systemen, het bewaken van de kwaliteit in ICT-projecten en het verbeteren van prestaties van ICT-organisaties. Automatiseringssystemen worden steeds complexer en kritischer. Ook uw organisatie kan zich niet meer veroorloven systemen of applicaties in productie te nemen die fouten bevatten.

In het voortraject van ICT-projecten wordt de kwaliteit van het uiteindelijke informatiesysteem bepaald. Bij het opstellen en managen van requirements kunnen wij u ondersteunen. Quality Awareness maakt inzichtelijk welke bedrijfsrisico’s een opdrachtgever loopt en adviseert welke maatregelen en vervolgacties moeten worden genomen.

Efficiënter testen bespaart kosten

De kwaliteit blijft gewaarborgd, terwijl de opdrachtgever beter wordt bediend. Nog altijd wordt meer dan driekwart van de software te laat, boven de begroting of van onvoldoende kwaliteit afgeleverd. Om binnen budget en de afgesproken termijn op te leveren, is een structureel effectieve, niet bureaucratische projectaanpak nodig. Om de kwaliteit van ICT-applicaties te verhogen en risico's te beperken is goed testen volgens een effectieve testmethode heel belangrijk.

Een gedegen teststrategie zorgt dat het ontwikkelde systeem inderdaad aan de verwachtingen en aan alle vooraf gestelde eisen gaat voldoen. Quality Awareness, de naam zegt het, we testen software in alle aspecten en stadia, we introduceren inspectie- en testmethoden, we helpen bij het verbeteren van de ontwikkelprocessen in de projecten en we verzorgen workshops en opleidingen op al deze gebieden.