Testautomatisering

Kostenverlaging door geautomatiseerd testen

Testen zit vaak op het kritieke pad van softwareontwikkeling. De druk om de software in gebruik te nemen is hoog, maar het risico van fouten die niet zijn ontdekt, zorgt voor onzekerheid. Hoe zorgt u ervoor dat de benodigde tijd voor testen vermindert zonder op kwaliteit te besparen?

Het automatiseren van testen zorgt ervoor dat testen die vaker moeten worden uitgevoerd minder tijd kosten. Bij softwarewijzigingen kunt u hiermee snel vaststellen of de niet-gewijzigde onderdelen nog correct functioneren. Dit levert een besparing op in tijd of geld, omdat er minder handmatig testen overblijft.

Aanpak

De testautomatiseringsdeskundigen van Quality Awareness starten met een haalbaarheidsanalyse. Als de klantomgeving geschikt is, ontwerpen ze de testgevallen en vervolgens worden deze geautomatiseerd met behulp van de geselecteerde testtool. De geautomatiseerde uitvoer van de testen resulteert in een rapport dat inzicht geeft in de kwaliteit van de software.

Resultaat

Testautomatisering levert u een besparing op in tijd of geld voor testen die u steeds opnieuw moet uitvoeren. De testen die de kwaliteit van uw softwareoplossing aantonen, kunnen sneller of met minder resources worden uitgevoerd. Bovendien verkleint het de kans op menselijke fouten bij de testuitvoering.