Vraagt u zich wel eens af hoe uw testorganisatie presteert; hoe efficiënt en effectief zij werkt? Vast wel. U heeft daar zeker een gevoel en een idee bij. Maar kunt u dat gevoel en dat idee ook concretiseren? Zijn er steekhoudende argumenten voor het management en uw testprofessionals te genereren om de testafdeling (nog) efficiënter en effectiever te maken? Is er binnen uw testorganisatie wel voldoende draagvlak voor verbetering aanwezig?

Quality Awareness helpt testorganisaties met het verbeteren van het testproces. Wij bieden u daartoe een Quick Scan aan, waarmee u op een gedetailleerd aggregatieniveau inzicht krijgt in het huidige volwassenheidsniveau (IST-situatie) van uw testorganisatie. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om een voor u wenselijk doelniveau (SOLL-situatie) aan te geven. De uitkomsten worden in rapportcijfers en overzichtelijke grafische modellen weergegeven. Zo heeft u een concreet en steekhoudend beeld van “waar” uw testorganisatie staat en een helder inzicht in “waar” het beter kan of zelfs moet. Dit inzicht wordt verdeeld over de zeven belangrijkste aandachtsgebieden van het testproces, zoals benoemd door Quality Awareness.

Deze Quick Scan kost u in dit speciale geval niets, behalve wat tijd. U krijgt, samen met enkele van uw testprofessionals, toegang tot een elektronische vragenlijst. Het invullen van deze lijst kost u en uw professionals maximaal een uur. Na verwerking van de data in onze webbased tool zijn de resultaten direct zichtbaar voor u. Door meerdere professionals bij de audit te betrekken, worden zij al vanaf het begin bij het proces betrokken, hetgeen draagvlak creëert voor het opstarten van eventuele verbeterprojecten.

Quality Awareness komt graag met u in contact over deze kosteloze Quick Scan. Binnen enkele dagen na ontvangst van deze brief nemen wij contact met u op. Bent u geïnteresseerd in deze kosteloze service, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. De kosteloze Quick Scan verplicht u tot niets. Wij hopen natuurlijk dat u overtuigd raakt van onze expertise binnen het domein van Testproces Verbetering. Wij kunnen u dat bewijzen door u Awareness te bieden in de Quality van uw testorganisatie!